13. jul, 2015

Chuck Hawthorne - Silver Line

Historien bakom Hawthornes debut album är lite annorlunda. Det började med att Hawthorne satt på flygplatsen i Chicago & väntade på flyget hem till Austin efter att precis avslutat sin tid som marinsoldat i Irak. Eftersom han hade gitarren med sig kom han i snack med artisten och producenten Ray Bonneville,det utmynnade i att han producerade debuten Silver Line. Det är ett mycket starkt album i samma stil som Guy Clark & Richard Dobson.

Bästa spår: "Post 2 Gate"