4. jun, 2017

Todd Adelman & The Country Mile - Time Will Tell

Adelmans förra album Higways & Lowways från 2015 var en stor favorit på H.B så det var med höga förväntningar man satte på hans sjätte och nya album. Riktigt så bra som förra är inte hans nya men ett mycket bra album i gränsen mellan country och rock.

 

Bästa spår: "Tired Of Being Tired"