8. sep, 2018

Ike Reilly - Crooked Love

Crooked Love är Reillys nionde album sedan debuten 2001. Reilly som har sin bas i Chicago och liksom Willie Nile, Elliott Murphy  & Garland Jeffreys har han sina rötter i 60 och 70-talets rock musik ofta med ett munspel med i ljudbilden.

Bästa spår: "She Hunts My Hideots"