26. nov, 2016

The Jangle Band - Edge of a Dream

Australienska bandet The Jangle Band lever verkligen upp till bandnamnet det är riktig janglepop de framför med välklingande Byrds gitarrer till 60-tals inspirerade melodier. Det är riktiga poprävar som har varit verksamma sedan 80 talet. Det för oss kändaste namnet är Joe Algeri som återfanns i banden Jack & The Beanstalk & The Britannics.

 

Bästa spår: "Kill The Lovers"